ULS 欢迎您!
ULS 欢迎您!
> 产品中心 > 抑制剂 & 激动剂 > GPCR/G Protein > Neurokinin Receptor
Neurokinin Receptor
 • Tachykinin angatonist 1

 • Substance P Receptor Antagonist 1

 • Neurokinin antagonist 1

 • MEN11467

 • Biotin-Substance P

 • [Sar9] Substance P

 • Scyliorhinin II  ULS 的所有产品和服务仅用于科学研究,我们不为任何其他用途提供产品和服务(也不为任何个人提供产品和服务)Copyright © 2020-2021 ULS. All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备2021013238号-1
  0.356814s